Rockmusiken lever än idag

Rock är en av vår samtids största musikgenrer och en musikstil som fortfarande lever kvar starkt över hela världen. Rockmusik sägs ha uppstått ur stilen blues någon gång under 50-talet och blev tack vare storheter som Elvis, Beatles, Rolling Stones med flera en stark drivkraft inom musiken generellt. Rock kan idag upplevas såväl ”live” – genom de många musikfestivaler i Sverige och internationellt – som på radio och digitalt över nätet.